GDPR - Zpracování osobních údajů

Poučení o zpracování osobních údajů

 

Vážení klienti,

v rámci služeb, které Vám poskytuji, dochází ke zpracování vašich osobních údajů. Ráda bych Vám tímto poskytla informace ohledně zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Tento dokument popisuje, jakým způsobem poskytovatel získává, používá a zpracovává osobní údaje, které byly poskytnuty. Naleznete zde také informace o tom, jak poskytovatele kontaktovat v případě, že máte dotazy týkající se osobních údajů, na které Vám poskytovatel Alice Benešová ráda odpoví.

Správce osobních údajů

Ing. Alice Benešová, s provozovnou Masarykova 1293, 560 02, Česká Třebová, IČO: 0669786, IČP: 1011963311 (dále jen „poskytovatel“), telefon: 775 353 058, e-mail: mail@alicebenesova.cz, webová stránka: www.alicebenesova.cz.

 

STRUČNÝ SOUHRN

Zaškrtnutím políčka "Souhlas se zpracováním osobních údajů" udělujete dobrovolný souhlas poskytovateli, svůj vědomý, informovaný a dobrovolný souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů, jimiž je zejména Vaše jméno a příjmení, e-mailové a poštovní adresy, telefonní spojení a elektronické identifikační údaje, a to k marketingovým účelům, tj. k nabízení produktů a služeb, po dobu nezbytně nutnou k uchovávání osobních dat, nejdéle však maximálně pod dobu 5 let.

Tento svůj souhlas můžete kdykoli odvolat na e-mailové adrese mail@alicebenesova.cz.


---

Osobní údaj
Za osobní údaj ve smyslu nařízení se považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

Osobní údaje, které shromažďujeme
Při veškeré naší činnosti, která souvisí s naším podnikáním, shromažďujeme vaše osobní údaje. Jedná se především o osobní údaje, údaje týkající se objednání konzultace, objednávky služeb a produktů, registrace k odběru mailových newsletterů.

Způsoby poskytování osobních údajů
Osobní údaje naší společnosti poskytujete následujícími způsoby:

1.      Objednávka služeb a produktů přes internetové portály
2.      Objednávka služeb (konzultace) přes webové stránky https://www.alicebenesova.cz

Účely zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely uzavření smlouvy, správu smlouvy nebo jednání o smlouvě. Osobní údaje zpracováváme také na základě oprávněného zájmu.

Obchodní sdělení a dotazníky
Z obchodních sdělení zaslaných poskytovatelem je vždy zřejmé, že společnost je jejich odesílatelem. Obchodní sdělení můžeme zasílat buď na kontakty našich zákazníků na základě oprávněného zájmu společnosti, a to jen do doby než vyslovíte nesouhlas, nebo na základě výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely. V zaslaných obchodních sděleních je rovněž kontakt pro odmítnutí zasílání těchto sdělení.

Poskytování osobních údajů třetím osobám
Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Společnost Alice Benešová může poskytnout osobní údaje třetím osobám pouze s vaším souhlasem. Bez vašeho souhlasu poskytuje údaje pouze v případě, že je to nezbytné pro plnění povinností vyplývajících pro společnost z platných právních předpisů nebo pokud je to nezbytné pro plnění závazků z uzavřených smluv, objednávek, rezervací.

Vaše práva
Výše zmíněné nařízení vám přiznává práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

1.      Právo na přístup k osobním údajům - máte právo požadovat přístup k osobním údajům a souvisejících informací, které se vás týkají.
2.      Právo na opravu - máte právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů nebo právo na jejich doplnění.
3.      Právo na výmaz - při splnění určitých podmínek uvedených v nařízení máte právo výmaz osobních údajů, které se vás týkají.
4.      Právo na omezení zpracování
5.      Právo na přenositelnost - máte právo požadovat přenesení Vašich osobních údajů jinému správci.

Všechna tato práva lze realizovat prostřednictvím kontaktů uvedených níže.

6.      Právo vznést námitku - máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají k Úřadu na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. č.: 234 665 111, webové stránky www.uoou.cz

Kontaktní údaje
Máte-li jakékoliv dotazy ohledně tohoto oznámení nebo způsobu, jakým poskytovatel zpracovává vaše osobní údaje, kontaktujte nás e-mailem na: mail@alicebenesova.cz


Účinnost Zásad ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů obchodní společnosti Alice Benešová jsou účinné ode dne 27. 5. 2018