Osobní koučink

Co je koučink?

Koučink je metoda vedoucí k objevení vnitřního potenciálu, který má v sobě každý z nás. Často o něm nevíme, neumíme s ním zacházet, anebo ho smysluplně využít. Koučování pracuje s přítomností, se zaměřením na budoucnost.

Koučování nám umožňuje uvědomit si realitu, převzít za svá rozhodnutí zodpovědnost a podívat se na problémy a možnosti řešení z jiné stránky, než jsme zvyklí.

Součástí koučinku není jen možnost se vypovídat, nejde jen o povídání, ale i o prožití emocí, na které člověk třeba jinde nemá prostor.

 

Kdo je kouč?

Kouč vás správnými a cílenými otázkami dovede k optimálním řešením a odpovědím, které máte ukryté v sobě, jen si to neuvědomujete.

Kouč ví, že klient je tím největším a nejdůležitějším expertem na sebe sama. Zná sám sebe, své silné a slabé stránky, své možnosti a limity.

Kouč je vaším průvodcem na cestě k:

• nalezení řešení problémů a situací
• ujasnění si hodnot a priorit
• odhalení vašeho talentu
• splnění vašich cílů a snů
• rozvoji vašich schopností

 

Jak probíhá koučink?

Nebudu vám radit ani určovat, jak máte žít. Koučink to je získávání nových dovedností = nové chování, nové postoje či cílené trénování nějaké dovednosti, relaxace, něco od druhých přijmout či je odmítnout.

Koučování je založeno na vzájemné důvěře, úspěšnost terapie závisí také na tom jak si klient a kouč vzájemně sednou po lidské stránce.

 

Na co se můžete těšit?

Na diskrétnost a absolutní soukromí, příjemnou atmosféru, pohodu a individuální přístup. Osobní koučink probíhá v bezpečí mé kanceláře.

 

John Whitmore: "Koučování se nazaměřuje na chyby, které se staly, ale na příležitosti, které přijdou."