Blog

Když pomůžeme druhým, získá náš život smysl

28.2.2018 | Blog

Tak jak jdu životem po cestě poznání sebe samé a svého osobního rozvoje, vnímám citlivěji svou potřebu pomáhat druhým lidem, empaticky vnímat jejich příběhy, sdílet je s nimi, pomáhat jim projít těžkou situací, poradit si s problémem, přijmout zodpovědnost za své rozhodnutí. Uvědomuji si, jak se má potřeba pomáhat druhým vyvíjí a posunuje.

Jak jdu dál a dál, život mi přivedl do cesty člověka bez domova. Říkala jsem si nejdřív, že toho člověka už znám z dřívějška, že jsem kolem něj chodila s opovržením, kam to ve svém životě dotáhl, že žije tak bídně. Ale to je doba tak 2 až 3 roky zpátky. Dnes už se na něj tak nedívám, můj pohled je daleko shovívavější a tolerantnější. Vím, že je tomu tak, díky cestě, po které jdu já sama, po cestě za sebeláskou, sebeúctou a sebepřijetím. Tím, jak jsem sama k sobě láskyplnější a tolerantnější, dokážu se bez soudů a kritik dívat i na druhé. Ten člověk se objevil v mém životě v době, kdy jsem ho už tak tvrdě nesoudila a nehodnotila, přesně tak jak už nejsem přísná na sebe. Je zajímavé vnímat tu změnu pohledu přes druhé na sebe.

Objevil se v mém životě a nežádal mě o pomoc, já sama jsem mu ji nabídla a upřímně napoprvé jsem byla odmítnuta, že ode mě nic nepotřebuje, že to zvládá, ale já jsem mu pomoc přece jen donesla a on ji přijal, se slzami v očích a představte si, on mi za mou pomoc koupil čokoládu a zákusky, za posledních pár korun, které mu zbývaly. Byla jsem samozřejmě dojatá taky. Tím na mě velmi zapůsobil.

Snažím se mu se svými blízkými, kamarády a dalšími úžasnými lidmi (nechci je zde vyjmenovávat, já vím a oni také) pomoci přečkat těžké zimní období a ukázat mu, jak by měl přijmout odpovědnost za svůj život a neztratit víru ve své schopnosti. Každý z nás má svůj životní příběh, nikdy nevíme, co nám ještě život přinese, proto nesuďme druhé za to, po jakých cestách jdou.

Líbí se mi vyjádření Pierra Franckha:
„Když pomáháš druhým, podporuješ je a ukazuješ jim, jak jsou pro tebe důležití, dostaneš zpět to stejné: úžasný pocit, že jsi důležitý. Být důležitým pro druhé je ten největší úspěch, který můžeme zažít. Je to úspěch, ze kterého můžeme žít dlouho. Někdy i celý život.“
  
  Zpět