Blog

Jak zvládnout rozchod či rozvod

9.9.2018 | Blog

Mít spokojený partnerský vztah patří k našim nejtoužebnějším přáním. I když jsme si na počátku našeho vztahu, v období zamilovanosti, říkali, že to je pro nás ten pravý partner, který nás učiní šťstnými a s nímž budeme mít naplněný vztah. Přesto však některé vztahy nejsou šťastné a naplněné a rozpadají se.

Každý z nás, kdo zažil rozpad vztahu, mi jistě potvrdí, jak emocionálně složité období to je, kolik pocitů, myšlenek, nálad a emocí s sebou přináší.

Klienti, kteří mě v souvislosti s rozchodem či rozvodem navštěvují by se dali zjednodušeně rozdělit do dvou skupin, ta první skupina obviňuje z rozpadu vztahu sebe, jsou to ti, kteří mají nízké sebevědomí a veškerou vinu cítí u sebe. Ta druhá skupina obvykle vidí zodpovědnost za rozpad vztahu u druhého z partnerů, v jeho chování a jednání. Společné všem sezením je to, že se zabýváme v první řadě zpracováním bolestných emocí jako jsou: zklamání, smutek, úzkost, křivda, vztek, obviňování, bolest a různé druhy strachů.

Nejčastěji to  bývá strach ze samoty, z toho, že už si nikdy nenajdou nového partnera, z toho jak finančně zvládnou svůj život sami, z toho jak citlivě sdělit celou situaci dětem, jak to děti přijmou, z hledání nového bydlení, ze ztráty společných přátel…

Když společně zapracujeme na těchto bolestných emocích, pak přichází na řadu příčiny rozpadu jejich vztahu, to jestli se jim některý důvod už vícekrát neopakoval a hledáme příčinu, většinou v minulosti, často i v jejich dětství, ve vztahu jejich rodičů, prarodičů…

Ruku v ruce s tím také provádíme odpuštění jak sobě, tak bývalému partnerovi.

Poté co jsme pustili všechny negativní emoce a bývalému partnerovi odpustili, je vhodné zapracovat na našich přesvědčeních a emočních vzorcích, abychom neopakovali stejné chyby jako v předchozím vztahu. Na znovunalezení sebedůvěry, sebeúcty, důvěry a víry v nový partnerský vztah.

 

 

Pokud se nacházíte v období rozchodu či rozvodu, ráda vám pomohu tímto obdobím co nejméně bolestně projít.

  
  Zpět