Blog

Žárlím

1.8.2018 | Blog

Také jste někdy v životě žárlili? Věřím, že každý z nás někdy pocítil žárlivost.

Buď na svého sourozence, na oblíbenějšího spolužáka, na schopnějšího kolegu v práci, a ze všeho nejvíc samozřejmě žárlíme na své partnery, protože jsou to lidé, se kterými sdílíme náš život a kterým náš život určitým způsobem svěřujeme. Od nich očekáváme to samé.

Žárlivost vzniká při zaměřování naší pozornosti ven na životy druhých a následném srovnávání, ze kterého vycházíme znevýhodněni oproti druhým. Je však rozdíl mezi žárlivostí zdravou, která bývá kořením láskyplného vztahu, a chorobnou. Ta může být velmi sebezničující a destruktivní pro náš vztah. Takovou žárlivost je nutné včas rozpoznat a snažit se ji ovládnout dříve, než ona ovládne nás.

Pokud partnerovi nedůvěřujeme, je to projev našeho nízkého sebevědomí. Partnerství není o vlastnictví toho druhého, ale o uvědomění si své hodnoty. Mnoho lidí, kteří žárlí, má o sobě příliš nízké mínění. Domnívají se, že nejsou pro svého partnera dostatečně dobří, a on je proto může kdykoliv opustit. Poznáváte se v některém z následujících bodů?

„Nemám partnerovi co nabídnout.“

„Nejsem dost dobrý/á pro svého partnera.“

„Nemohu ukázat svoji pravou tvář, protože by mě všichni partneři odmítli.“

Nejlepším řešením pro všechny druhy žárlivosti je najít její příčinu. Odhalit všechna naše přesvědčení, která způsobují strach z nedostatku lásky. Hledáme u druhých něhu, jistotu, blízkost, podporu, velmi často očekáváme, že nám dají to, co si sami dát neumíme. Je nutné uvědomit si svou hodnotu, začít si vážit sám sebe, chovat se k sobě s láskou, uvědomit si všechno to, čím jsme my sami výjimeční. Začít pěstovat sebelásku a zvyšovat pocit vlastní hodnoty. Tak jak se chováme sami k sobě, se k nám budou chovat i ostatní.

„Čím více si vážíme sami sebe, tím více si nás budou vážit druzí.“

Nikdy bychom neměli dopustit, aby se náš partner stal jediným středem našeho života. Realizujme své koníčky, věnujme se svým přátelům, navštěvujme rodinu. Pokud bychom si zvykli trávit veškerý svůj volný čas jen s našim partnerem, je pochopitelné, že budeme špatně snášet jakoukoliv jeho aktivitu, kterou podnikne bez nás.

Pokud někoho opravdu milujeme, tak chceme, aby byl šťastný a dělal to, co ho těší a zajímá a také to, co ho vždy těšilo a zajímalo, předtím, než jsme se poznali.  Každý z nás je svobodný a jedinečný člověk a nejsme uzpůsobeni na to, aby nás někdo vlastnil a ovládal. Láska by měla být bezpodmínečná.

 

Trápí vás žárlivost či nízké sebevědomí? Není už na čase se s nimi rozloučit?

Ráda vám pomohu.
  
  Zpět